تازه ها

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 228 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1393
قیمت : 12000 تومان

توضیحات کتاب :

 زندگی و حرفه­ی من بازاریابی است و این کتاب تنها بخشی از زندگی و حرفه­ی مرا ترسیم می کند که محور اصلی آن نیز مدیریت و بازاریابی است.
بازاریابی یک شغل نیست ، یک حرفه نیست ، برای آنکه بازاریاب خوبی شوید ، ضروری است با آن زندگی کنید ، راه بروید ، قدم بزنید ، بخوابید ، بخورید ، تفریح کنید ، کار کنید ، همواره به فکر بازاریابی باشید در سفر و حضر .
من ( پرویز درگی ) این راه را نخست بی آنکه بدانم ، پیمودم ، بعدها کوشیدم با مطالعه­ی کتاب و حضور بیشتر در بازار ، با هوشمندی بیشتر این راه را طی کنم .
خشنودم از آنکه جسارت آن را داشتم تا باری دیگر بدون پیرایه ، زندگی و تجربیان شخصی ام را تقدیم خوانندگان کنم . همچنین علاقه مندان را در دانسته هایم سهیم و شریک سازم.

 

کتاب حاوی سه بخش است : 1) زندگی من : چگونه بازاریاب شدم    2) مدیریت   3) بازاریابی

آنچه در این کتاب می خوانید حاصل سمینارها ، کارگاهها ، سخنرانیها ، کلاسها ، و آموزشهایی است که اینجا و آنجای کشور برگزار شد . اینها دل گفته های من است  .
بخشی دیگر از آنچه در این کتاب آمده است حاصل مطالب وبلاگ است به نام پرویز درگی که همچنان هر روز آن را می نویسم. اینها دل نوشته­های من است .
بخشهایی دیگر از مطالب این کتاب ، پیشتر در روزنامه­ی اقتصادی سرمایه در قالب ستون روزنامه درج و منتشر شد. باقیمانده­ی مطالب حاصل گفتگوهای مطبوعاتی و رادیویی است که ارباب جراید و رسانه ، فضایی پدید آوردند تا دل گفته­ها و دل نوشته­ها تولید شوند .
بخش دوم این کتاب به نام " مدیریت " از آن رو مورد توجه قرار گرفت که فضای کسب و کاری مستلزم مدیریت کسب و کارها است ، بدون آن چگونه می توان از بازاریابی سخن گفت.

از هواپیمایی محترم جمهوری اسلامی بابت تاخیرها و خسارتهای فراوانی که به لحاظ مالی و سلامت خواب و بیداری بر من وارد کرده است ، عمیقاً دل آزرده ام. تا پاسی از شب در فرودگاهها به انتظار پرواز بودم که تاخیرهای بدون برنامه بر من و سایر مسافرین تحمیل شد . ناگزیر شدم در این تاخیرها به جای  حضور در منزل و در کنار خانواده ، یا حضور در سر کلاس و برنامه های از پیش تعیین شده ، تنشهای فراوانی را به آرامش تبدیل سازم تا در پرتو آن در سالن فرودگاه کتابی بخوانم ، پرونده های کاری را مطالعه کنم ، یادداشتهای بازاریابی بنویسم؛ بدان امید که  در شرایط سخت و دشوار نیز ، از تهدیدها بتوان فرصت آفرید .