تازه ها

نویسندگان : پرویز درگی، محمد سالاری
تعداد صفحات : 239 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1398
قیمت : 38000 تومان

توضیحات کتاب :

مجموعه ی حاضر به منظور مرتفع کردن نیاز مشاوران بازاریابی ، واحدهای تحقیقات بازاریابی ، و مدیران بازاریابی شرکتها جمع آوری و نگاشته شده است و هدف از آن ، ارائه ی ابزارها و مدلهایی است که بیشترین کاربردها را برای پاسخگویی به تحلیل مورد توجه این کسب و کارها در برداشته باشد . اصولاً هر مدل دارای یک تئوری ، تعدادی متغیر ، تعدادی اصول ، و یک ارتباط علت و معلولی است و یک مفهوم تئوریک از روابط بین دو یا چند متغیر ارائه میکند .مدلها در مورد ارتباط بین ورودیها با خروجیها گفتگو می کنند. با به کارگیری متناسب این ابزارها و مدلها می توانید برتوانایی خود برای یافتن پاسخ برخی پرسشهای که در کسب و کار با آنها مواجه هستید ، بیفزایید.ترتیب این مقولات در کتاب به گونه ای است که با راه اندازی یک کسب و کار و مسائل مرتبط با آن در طی روند رشد ، تقارن و تناسب داشته باشد.
 به عنوان مثال ، اولین بخش به بررسی محیط کلان کسب و کار اختصاص داده شده است و به همین سیاق ، منظور از تاسیس شرکت ( ماموریت ) ، و همچنین جایگاه شرکت و کسب و کار در بین رقبا ، و.... مورد توجه قرار گرفته است ، تا مجموعه ی حاضر بتواند بیشترین راهها را برای پاسخگویی به مراحل گوناگون راه اندازی و اداره ی یک کسب و کار ، فراهم آورد . برای ملموس بودن مطالب ، سعی شده است که از مثالهایی استفاده شود تا به سهولت درک مطلب کمک کند و یک الگوی عملی برای کاربرد آن در کسب و کار خوانندگان محترم ایجادکند.
البته به منظور جلوگیری از اطاله ی کلام در مواردی که به نظر می رسیده است مدل و ماتریس مورد بررسی فاقد این پیچیدگیهای مفهومی بوده و از صراحت و وضوح کافی برای فهمیدن برخوردار است ، از ارائه ی این مثالها صرفنظر شده است .
 با این حال از این ابزار و مدلها پیچیدگی چندانی ندارد ، اما بایستی توجه توجه داشت که به کارگیری آنها بی نیاز از عامل قضاوت انسانی نیست ؛ بدین رو چانچه در نحوه ی استفاده از آنها تردید داشتید ، می توانید از نظرات یک مشاور مجرب استفاده کنید . به همین منظور گروه مشاوران شرکت TMBA و نیز کارشناسان تحقیقات بازاریابی این شرکت ، در راستای رسالت سازمانی خود مبنی بر توانمند سازی کسب و کارها ، آماده ی ارائه ی این خدمات هستند .