تازه ها

نویسنده : محمدرضا طاهری
تعداد صفحات :152 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت : 19000 تومان

توضیحات کتاب :

پيشگفتار

 

"برندبافي شخصي" برگرفته از "مدل كرم ابريشم"، كتابي است در حوزه‌ي برند شخصي؛ موضوعي كه امروز خواهان زيادي دارد.

برند شخصي چيست و چگونه مي‌توان آن را بافت، اهتمامي است كه مؤلف اين كتاب جد و جهد كرده است با تيزبيني خلاقانه و حاصل اين جد و جهد پيش روي شماست.

 

ويژگيهاي برندبافي شخصي

برندبافي شخصي از همان آغاز، يعني مقدمه، با مطالعه‌ي موردي (Case Study) شروع شده است و اين به نظرم شفافيت، بلندپروازي، و هوشمندي مؤلف كتاب 

را معرفي مي‌كند، و اين هر سه ويژگيها براي چنين اثري الزامي است.

پايان كتاب نيز با "اينفوگرافي" خاتمه مي‌يابد. چنين كوششي سبب خواهد شد كه خواننده، با يكبار مطالعه‌ي اين كتاب، بخش زيادي از محتواي كتاب را در حافظه و ذهن خود نگه دارد. اين رويكرد با ديدگاههاي جرالد زالتمن1، استاد جامعه‌شناسي و بازاريابي دانشگاه هاروارد، درباره‌ي "رفتار بصري ذهن" همسو است. براي اطلاعات بيشتر بهتر است به كتابهاي زالتمن مراجعه كنيد. خوشبختانه اين كتابها در ايران با ترجمه‌هاي خوب در بازار نشر قابل دسترسي است بويژه كتاب "مشتري‌ها چگونه فكر مي‌كنند؟" با ترجمه‌ي دوست دانشمندم مهندس امير توفيقي.

"استعاره" از جمله‌ي اصلي‌ترين مفاهيمي است كه زالتمن در كتابش توضيحات دلنشيني دارد. اين زالتمن بود كه مفهوم "استعاره" را از زبان‌شناسي و ادبيات به دنياي بازاريابي آورد. از جمله نبوغ زالتمن، تفسير استعاره آن هم در  كفِ ذهن مشتري است. مؤلف اين كتاب  -‌‌‌‌برندبافي شخصي - نيز از استعاره‌ي كرم ابريشم كمال استفاده را برده است. گو آنكه به نظرم مي‌رسد "كرم ابريشم" بر پايه‌ي مطالعات جانورشناسي، درس‌آموزيهاي فراواني براي برند شخصي دارد. هر چه كه هست، ما همواره مي‌گوييم "برندسازي شخصي"، و اين كتاب بر پايه‌ي "مدل كرم ابريشم" آورده است برندبافي شخصي!

داستان‌گويي و داستان‌سرايي از جمله مفاهيم پايه‌اي در نظريه‌ي بازاريابي جرالد زالتمن است. درباره‌ي نقش و كاركرد قدرت داستان‌گويي و داستان‌سرايي به كتابهاي زالتمن مراجعه كنيد. در اينجا، مؤلف  كتابِ "برندبافي شخصي" از هر فرصتي براي داستان‌گويي و داستان‌سرايي بهره‌مند شده است.

براي مثال، صفحات نخست مقدمه‌ي كتاب از پرواز هفت‌گونه‌ي 77 شكل) غازها مي‌خوانيم كه درس‌آموزيهاي فراواني دارد. چه لذتبخش است وقتي درمي‌يابيم پرواز گروهي و هفت 77) گونه‌ي غازها در مقايسه با پرواز انفرادي، بهره‌وري و سرعت آنان را تا 71 درصد بالا مي‌برد. هر غاز هنگامي كه بالهايش را به هم مي‌زند، نيروي پيش‌برنده براي غازهاي ديگر به وجود مي‌آورد كه پشت سر آن در پرواز هستند.

راز ديگري را از غازها بخوانيد كه وقتي جلودار پرواز خسته مي‌شود، به انتهاي 7 رفته و غاز ديگري جاي او را خواهد گرفت تا گروه از حركت باز نايستد. كاربرد اين رفتارها را در "برند شخصي" در لابه‌لاي صفحات كتاب جستجو كنيد و يا خودتان دست به پردازش بزنيد.

استفاده از اشعار و ضرب‌المثلها، اهرم پرقدرت ديگري است كه كتاب از آن بخوبي استفاده كرده است، آن هم شاعران ايراني از مولانا جلال‌الدين محمد رومي و سهراب سپهري گرفته، تا زنده‌ياد قيصر امين‌پور، شاعر معاصر ايراني.

بدون ترديد اين كتاب با به‌كارگيري اين ابزارها، كوشيده است بر "اصول و قواعد يادگيري" رفتار كند تا هر چه بيشتر مطالب در حافظه به خاطر آيد و در و ذهن پردازش شود.

كتابهاي "برند شخصي" كه اين روزها با شتاب بيشتري در جامعه‌ي ما پديدار مي‌شوند، هر يك از منظري به اين موضوع پرداخته‌اند و واجد ويژگيهاي خاصي هستند. كتاب "برندبافي شخصي" در قياس با ساير كتابها، يك امتياز برتر ديگر دارد و آن "كتاب كار" است.

 

برندبافي شخصي يا "كتاب كار"

"كتاب كار" عنوان فصل چهارم اين كتاب (برندبافي شخصي) است. وظيفه‌ي‌‌‌اين فصل نيز بر آن است كه خواننده به‌جاي مطالعه‌ي صرف، تمرينها را انجام دهد.

مي‌دانيم با مطالعه و خواندن، قرار است اطلاعات و آگاهيهاي ما افزايش يابد. اما آنچه مي‌تواند مهارت ما را در ارتقاي برند شخصي افزون كند، تمرين است. به‌كارگيري دانسته‌ها براي آزموني كه پيش رويمان است، چالش‌برانگيز خواهد بود. پس بايد فصل چهارم را با دقت و تأمل پيش برد. ضرورتي ندارد كه در اين فصل، عبارتها، و سطرها و صفحات را يكي پس از ديگري بخوانيم. خواندن چاره‌ي كار نيست. تمرين كردن چاره‌ي كار و گره‌گشا است. با تمرين كردن است كه مي‌توانيد به مقصود اصلي برسيد.

در سمينارها و كارگاههاي "برند شخصي"، از خودم شروع مي‌كنم. براي مثال، از زندگي حرفه‌اي‌ام مي‌گويم كه از سال 1363 ويزيتور بودم و تا سال 1381 كه كار اجرايي مي‌كردم و كارشناسي ارشدم را دريافت كردم، تجربه‌ي 17 - 18 ساله‌ي كار اجرايي را داشتم. از خودم پرسيدم خيلي استاد بازاريابي داريم، اما پرويز درگي به‌عنوان استاد بازاريابي كجا قرار دارد كه ديده شود و در اين دريا گم نشود؟

در اصل تمايز مي‌گويد درختي در جنگل نباش بلكه، درختي متفاوت در جنگل باش تا ديده شوي و من از عنوان "معلم بازاريابي" براي خودم استفاده 

كردم كه هم تواضع داشت و هم احترام و هم جديد به نظر مي‌رسيد.

براي برند شدن لازم است شعار داشته باشيم. با اقتباس از پيتر دراكر كه واژه‌ي Knowledge Worker را استفاده مي‌كند، از واژه‌ي "عالم عامل" استفاده كردم و بعد يك "عاشق" به آن اضافه كردم و هر چه شما بخواهيد در اين سه كلمه مي‌توانيد كشف كنيد.

در برند شخصي به جايي مي‌رسيد كه ديگر شهرت به تنهايي اهميت ندارد و ارزش ايجاد كردن و خلق آن مهم مي‌شود. نكته‌اي كه اين روزها گاه زياد ديده مي‌شود، حضور اشباع‌شده در فضاي مجازي است. مخالفتي با فضاي ديجيتال نداشته و ندارم، اما اين فضا يك بستر است و يك ابزار است نه همه‌ي برند شخصي! شما مي‌توانيد از آن استفاده كنيد به شرطي كه محتوا و مهارت استفاده از آن را داشته باشيم. در فضاي مجازي مي‌شود مشهور شد، اما در اين فضا به شرطي مي‌توان مقبول شد كه مهارت استفاده از آن را داشته باشيم.

انتشارات بازاريابي تاكنون چندين كتاب در اين حوزه چاپ و منتشر كرده است. كتابهاي اخير اين انتشارات را ببينيد كه عبارتند از:

1- برندسازي تا رسيدن به اوج، اثر كاترين كاپيتا، ترجمه‌ي خليل جعفرپيشه.

2- آيين برندسازي شخصي، خليل جعفرپيشه.

3- شهرت خود را بسازيد، اثر راب براون با ترجمه‌ي خاطره پوراسدالهي.

 

اگر از من بپرسيد "برند شخصي" را در يك عبارت توصيف كنم، شايد عبارت وارن بافت1، رئيس هيأت‌مديره‌ي بركشاير هاثوي2، عبارت جامع و موجزي است، آنجا كه مي‌گويد: "دايره‌ي شايستگي خود را بشناسيد و همواره درون آن بمانيد؛ اندازه‌ي اين دايره مهم نيست، اما مرزهاي آن حياتي است." بر پايه‌ي اين مدل يعني مدل كرم ابريشم، مرزهاي حياتي چيست؟ و كجاست؟ چگونه و كي مي‌توان همچون كرم ابريشم از پيله رهايي يافت و به موجودي زيبا و دوست‌داشتني يعني پروانه با بال و پر رنگين تبديل شد؟ اين پرسشها، موجوديت و گستره‌ي برند شخصي شما را تعيين مي‌كند. اينطور نيست؟

بجاست از كوششهاي مؤلف كتاب برندبافي شخصي قدرداني كنيم كه به‌جاي بهره‌مندي از مدلهاي متنوع خارجي، رويكرد بازار ايران را سرلوحه‌ي كار خود قرار دادند و آن استفاده از مدل رفتاري "كرم ابريشم" است؛ از آغاز تا پروانه شدن و رهايي سحرانگيز آن هم با بالهاي رنگين و زيبا.

رويكرد جسورانه‌ي اين كتاب را بايد به فال نيك گرفت و براي استحكام هر چه بيشتر اين مدل كوشيد. آقاي محمدرضا طاهري (مؤلف كتاب) به سهم خودشان اين گام را شجاعانه برداشته‌اند. اميد آنكه هم ايشان و هم دانايان و خردورزان، صاحبنظران و اهالي بازاريابي براي اين مدل در آينده ديدگاههاي خود را بيفزايند.

 

در پايان شايسته است از آقايان احمد آخوندي، مدير توانا و داناي انتشارات بازاريابي، و محسن جاويدمؤيد، سردبير پرتلاش "دوماهنامه‌ي توسعه مهندسي بازار"، بابت ويراستاري و تمام مراحل چاپ و نشر كتاب سپاسگزاري مي‌كنم.

تقاضا مي‌كنم توصيه و نظرات خود را براي در نظر گرفتن چاپهاي بعدي كتاب از طريق زير به ما برسانيد:

•    سايت شخصي پرويز درگي: www.Dargi.ir

•    نشاني انتشارات بازاريابي: www.MarketingPublisher.ir

•    نشاني اينترنتي: Info@MarketingPublisher.ir

•    نشاني انتشارات بازاريابي: تهران: خيابان آزادي (شرق به غرب)، بعد از خوش شمالي، كوچه‌ي نمايندگي، پلاك 1، واحد 10.

•    با شماره فكس: 66431461‌ (021)

•    با شماره تلفنهاي: 66431637 (021) و 66434055 (021)

•    با شماره تلفن همراه شخصي‌ام: 09121994281

 

 

سبز باشيد

پرويز درگي