تازه ها

نویسنده : جان میلر، دیوید مور
مترجم : عطیه بطحایی، پرویز درگی
تعداد صفحات : 328 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1385
قیمت : 4200 تومان

توضیحات کتاب :

 بیش از چند دهه از آغاز معرفی مبحث مدیریت نامهای تجار و توجه روز افزون مدیران و تصمیم گیرندگان سازمانها بدان نمی گذرد. مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در این حوزه، نقش و تأثیرات این شاخه از علم بازاریابی بر عملکرد، سطح سودآوری و ارش کسب و کار برای ذینفعان را مورد تأکید قرار می دهد.

در بسیاری از کشورها امروزه نامهای تجاری در زمره اصلی ترین سرمایه های سازمانی به شمار می آید و به همین جهت مدیریت نامهای تجاری یکی از جایگاههای مدیریتی در ساختار سازمانهای امروزی بوده و تحت حمایت ویژه مدیریت ارشد است.

اگرچه بحث اصلی کتاب حاضر پیرامون تأثیرات نامهای تجاری در عرصه کسب و کار می باشد اما به جاست این نکته را خاطرنشان سازیم که حوزه کاربرد این بحث بسیار گسترده تر از کسب و کارهاست. هریک از ما، از نام، هویت ویژگی های بارز، اهداف و آرمانهای منحصر به فرد و متمایز از سایرین برخورداریم. نامها، ابزار خلق تمایز هستند و این تمایزات در موفقیت افراد، سازمانها و جوامع نقش کلیدی دارند. بدین جهت، چکیده هریک از نکات ذکر شده در ان کتاب در سایر حوزه های فردی و اجتماعی نیز کاربرد فراوان دارد.

هدف از انتخاب گتاب
تعداد آثار علمی متشر شده در این حوزه، در کشور ما انگشت شمار است. ازسوی دیگر به دلیل تأثیرات چشمگیر این مبحث در سطح فروش و اثربخشی قعالیتهای کسب و کار، نیاز به انتشار چنین کتابی به زبان فارسی ساده و روان ازوسی علاقه مندان مباحث مدیریت و بازاریابی به شدت احساس می شد. علاوه بر آن با توسعه تلاشهای سازمانها و شرکتهای خصوصی در دستیابی به هویت مستقل، آشنا نمودن مدیران و کارآفرینان با اصول مدیریت نامهای تجاری خود و بهره گیری از آن در جهت خلق ارزش برتر برای ذینفعان هدفی ارزشمند است.

ساختار کتاب
این کتاب در 5 بخش اصلی تدوین شده :
بخش اول: معرفی تعاریف و مفاهیم بنیادین مدیریت نامهای تجاری
بخش دوم: بررسی شیوه‌های تأثیرگذاری نامهای تجاری و منشأ ارزش‌آفرینی در عرصه رقابت
بخش سوم: رویکردهای مناسب در پاسخ به تحولات (تولد، چالش، حفظ، تجدید حیات، نام‌گذاری مجدد و اکتساب)
بخش چهارم: بیوگرافی 6 نام تجاری برتر
بخش پنجم: بررسی شیوه‌های ارزیابی و سنجش تأثیرات نام تجاری بر عملکرد و سودآوری کسب و کار.