تازه ها

مؤلفان: محسن سیفی، محمدمهدی علی نژاد، روزبه خسروی مقدم

تعداد صفحات: 264 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1398

قیمت: 40,000 تومان

توضیحات کتاب :

 

   چرا این کتاب را باید حتماً مطالعه کنم؟

 

  • پوشش رویکرد بازاریابی آنلاین در بازی پردازی به شکل عملیاتی
  • ارائه ی مدلهای بازی پردازی در سطح مصرف کننده (B2C) و در سطح کسب وکار (B2B)
  • ارائه ی چارچوب علمی برای اندازه گیری بازی پردازی
  • تشریح علم بازی پردازی به شکل آکادمیک و فنی
  • پوشش تمام مدلهای مطرح بازی پردازی در بازاریابی