تازه ها

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 248 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1396
قیمت : 18000 تومان

توضیحات کتاب :

این کتاب به دور از حاشیه‌پردازی با مثالهای برآمده از بازار ایران، مسائل را از دریچه‌ای نو معرفی می‌کند. ساده‌نویسی و ساده‌گویی کتاب در پی آن است تا مدیران با سرعت متنی را بخوانند.

ساختار کتاب
کتاب دارای سه بخش کلی است:
1) اصول و موضوعات بازاریابی
2) درسنامه‌های زندگی
3) کتابهای فروش و بازاریابی

در بخش نخست یعنی "اصول و موضوعات بازاریابی"، کتاب به اساسی‌ترین موضوعات بازاریابی می‌پردازد. برای مثال شما با "چهارراه‌ علم"، و مطالعات بین رشته‌ای آشنا می‌شوید. به این ترتیب نگرش بازاریاب از اساس تغییر جدی می‌یابد. او همچون سایر صاحبنظران درمی‌یابد باید مسائل بازاریابی را فراتر از این رشته و بر فراز سایر علوم بنگرد. با چنین نگرشی است که مسائل کهنه‌ی بازاریابی، صورت‌بندی جدیدی می‌یابد و به ناگزیر راه‌حلهای تازه‌ای می‌خواهد.

به عبارت ساده‌تر در این بخش با همان موضوعات پیشین نظیر توزیع، برند، نمایندگی فروش، و... روبه‌روئید، اما هم نوع نگاه شما به این مسائل تغییر می‌یابد، و هم راه‌حلهای جدیدی پیش رویتان خواهد بود.