تازه ها

مؤلفان: محسن سیفی ـ ریحانه السادات طبائیان ـ داریوش هادی مقدم جونقانی ـ حمیدرضا ابوطالبی

تعداد صفحات: 340 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1398

قیمت: 55,000 تومان

توضیحات کتاب :

 

دغدغه و هدف اصلی کتاب که برگرفته از کتاب (فرار از تله‌ی فقر) نوشته‌ی نانسی لی و فیلیپ کاتلر می‌باشد، مبارزه با فقر و آسیبهای اجتماعی است. اعتقاد مؤلفان آن است که فقر ابعاد متفاوتی دارد و متن حاضر می‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه برای مبارزه با آن باشد. از طرفی کتاب در دو حوزه‌ی قابل بررسی و ارائه است؛ یکی در حوزه‌ی خرد که به پژوهشگران و مدیران نهادهای غیرانتفاعی راهکارهای علمی و عملیاتی ارائه می‌دهد، و دوم در حوزه‌ی کلان که راهکارهای اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی برای رهایی از فقر ارائه می‌دهد. مخاطبین کتاب می‌توانند به شکل ویژه افراد زیر باشند:
•    مدیران و کارکنان مؤسسات خیریه و مردم‌نهاد.
•    پژوهشگران و دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت.
•    مدیران بخشهای دولتی تصمیم‌گیر و اثرگذار بر حوزه‌ی مبارزه با فقر و تأمین رفاه اجتماعی مثل (تأمین اجتماعی، کمیته‌ی امداد، بهزیستی و...)