تازه ها

تألیف: دکتر جینجر لپید ـ بوقدا

ترجمه: جعفر واعظی
تعداد صفحات : 528 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1398
قیمت : 130,000 تومان

توضیحات کتاب :

 

 

رویکرد خوانا و حکایت محور این کتاب، شما را کمک خواهد کرد تا اطلاعات ارائه شده را درونی سازی کنید و بتوانید به صورت آسانتر یاد بگیرید که چگونه موارد زیر را انجام دهید.

  1. سبک اِنیاگرام خود را شناسایی کنید.
  2. به نحو مؤثر ارتباط برقرار کنید.
  3. بازخورد بهتری برای دیگران ارائه بدیهد.
  4. از تعارض جلوگیری کنید، یا به محض اینکه اتفاق افتاد، تفاوتها را به صورت موفقیت آمیز حل و فصل کنید.
  5. تیمهای بسیار سازنده ایجاد و در آنها مشارکت کنید.
  6. درک کنید که چگونه تواناییهای بزرگ رهبری شما می توانند به بزرگترین ضعف شما تبدیل شوند، و بدانید چگونه با این موضوع برخورد کنید.
  7. یک متد و روش شخصی سازی شده برای تغییر و تحوّل خود ایجاد کنید و توسعه دهید.