تازه ها
50+1 بازار برگزیده ویژه بیمه های عمر

نویسنده: حامد عسگری

تعداد صفحات : 756 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1398
قیمت : 175,000 تومان

توضیحات کتاب :

 

در این کتاب که در واقع به عنوان مکملی برای کتاب "سیاره مشتری" نوشته شده، تعداد 1+50 بازار هدف واجد شرایط، ویژه ی عرضه و فروش بیمه های عمر، در قالب سه بخش اصلی به شما ارائه شده است.

در بخش اول، جمعاً 21 شغل و صنف واجد شرایط برای عرضه و فروش بیمه های عمر، تجزیه و تحلیل شده اند. در بخش دوم 24 کاربرد منحصربه فرد بیمه عمر برای گروههای مختلف از افراد جامعه ارائه شده است. در بخش سوم نیز پنج تیپ شخصیتی و روش فروش بیمه عمر به هر تیپ، بررسی شده و در آخرین بخش کتاب که در نواقع به بازار شماره پنجاه و یکم این کتاب اختصاص یافته، روش جذب و فروش به مشتریان ارجاعی در بازاریابی بیمه های عمر به شما ارائه شده است.

خصوصیت مشترک تمامی بازارهای ارائه شده در این کتاب، این است که همگی این بازارها فاکتور "واجد شرایط بودن" برای عرضه و فروش بیمه های عمر را با خود یدک می کشند.

چنانچه با تکیه بر تبلیغات اصولی بتوانید تفکر مشتری درباره خودتان را ارتقا ببخشید، بر میزان تواانمندی خودتان در آن بازار، به میزان چشمگیری خواهید افزود. این وظیفه، مستقیماً برعهده ی تبلیغاتی است که باید در هر بازار هدفی انجام بدهید. خبر خوب اینکه یک نامه تبلیغاتی حرفه ای و حساب شده برای هر یک از بازارهای هدف معرفی شده در بخش اول این کتاب را د رامتیارتان گذاشته ام که می تواند از آنها برای افزایش سطح و میزان توانمندی خودتان در هر نانومارکت استفاده کنید.

 

پس این شما و این هم 1+50 بازار هدف برگزیده ویژه بیمه های عمر ...