تازه ها
قیمت گذاری با نگاه بازاریابی

مؤلف: پرویز درگی

تعداد صفحات : 298 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1398
قیمت : 68,000 تومان

توضیحات کتاب :

 

قیمت گذاری با نگاه بازاریابی

قیمت‌گذاری از جمله مباحثی است که از دیدگاه بازاریابی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. معمولاً کتابهای قیمت‌گذاری را استادان رشته‌های اقتصاد و مدیریت مالی نوشته‌اند. در این کتاب قیمت‌گذاری را از منظر بازاریابی و با نگرش و مختصات بازار ایران مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهم.
به ساده‌ترین عبارت، شما با مطالعه‌ی این کتاب درمی‌یابید که باید قیمت‌گذاری به‌صورت یک کمیته‌ای، تصمیم‌سازی شود. اما ترکیب این کمیته چه کسانی هستند، در کتابهای متعدد کمتر بحثی به میان آمده است. پس از این تصمیم‌سازی، باید تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی را در صدر قرار دهیم. او کیست؟ یا چه کسانی تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی هستند؟
در این کتاب با تمام جزئیات این توضیحات داده شده است.