تازه ها
چم و خم مدیریت

مؤلف: دیو اندرسون

مترجمان: پرویز درگی ـ مرتضی امیرعباسی

تعداد صفحات : 176 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1399
قیمت : 32,000 تومان

توضیحات کتاب :

این کتاب، دومین کتاب مؤلف (دیو اندرسون) است که در ایران ترجمه و منتشر می‌شود. "چم‌وخم استخدام؛ شناسایی افراد میان‌مایه، و مغزهای کوچک زنگ‌زده" کتاب پیشین او بود در انتشارات بازاریابی منتشر شد.
چم‌وخم مدیریت اثر اندرسون، اکنون پیش روی شماست. وی با همان قلم تند، نیشدار، تلخ و گزنده، و البته آکنده از استعاره‌ها، طنزها، ضرب‌المثلها، هجوها و به سخره گرفتن‌ها، کوشیده است درسهایی برای مدیران داشته باشد.

برخی از مدیرانی که کتاب پیشین همین مؤلف (اندرسون) را خوانده بودند، منصفانه می‌گفتند که می‌توان لحن گزنده و نیشدار اندرسون را تحمل کرد؛ چرا که تجربه‌های میلیون دلاری‌اش را با ساده‌ترین و کوتاهترین عبارتها بیان می‌کند تا شرکتها را از انحلال رهایی بخشد، و همچنین تعالی‌بخش سازمانها باشد؛ آن هم در کمال سخاوت، در کتابهای کم‌صفحه اما پرمغز به رایگان در طبق اخلاص نهاده و تقدیم می‌کند.

"چم‌وخم مدیریت" در ده فصل تدوین شده است. همچنانکه کتاب پیشین مؤلف با نام "چم‌وخم استخدام" در 10 فصل تدوین شده بود، و کتاب دیگرش چم‌وخم فروش.
شکل، فرم، ساختار، فصل‌بندی ها عبارتها و ضرباهنگ واژه‌ها و کلمات و عبارات، همانند کتابهای پیشین اوست. جالب آنکه حتی مقدمه‌ها نیز یکی هستند.

"داستان چم‌وخم" کادری است که در هر فصل کتاب با آن روبه‌روئیم. به جای گلایه از این و آن، از خودش می‌گوید، از نادانیها و کم‌تجربگی‌هایی که در فرازونشیب مدیریت داشته، و از همین روست که همدلی مدیران را به‌دست می‌آورد و شاید بهتر است بگوییم که دلِ مدیران را در دست دارد.

 

مؤلف کتاب، توضیحات متعدد و البته متفاوتی دارد که گاه با آنچه آموخته‌ایم، کاملاً در تضاد است. شگفت‌زده می‌شویم که تا چه حد می‌تواند اشتباهات جای اصول را بگیرند. می‌پرسید موضوع از چه قرار است...