تازه ها
استراتژی بازاریابی دیجیتال

نویسنده: سایمون کینگزنورث

مترجمان: علی نیک سرشت، محمدحسین رئیسی، فرزانه نیک سرشت

تعداد صفحات : 288 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1399
قیمت : 70.000 تومان

توضیحات کتاب :

بازاریابی دیجیتال موضوعی در حال رشد و تکامل است و پیوسته به گسترش عمیق بازوهای خود در فرایندهایی ادامه می دهد که سازمانها برای چندین دهه با آنها زندگی کرده اند. همه اینها به نظر بسیار چشمگیر می رسند، اما حقیقت این است که به سادگی با مسیر سفر جهان مدرن همسو می شوند. بازاریابی دیجیتال (باید) بخشی از تصمیمات مهم هر کسب و کاری از مرحله طرح و توسعه محصول و قیمتگذاری تا روابط عمومی و حتی استخدام باشد.

اکنون زمان هیجان انگیزی برای بودن در بازاریابی دیجیتال است. بازاریابی دیجیتال اغلب با بازاریابی آنلاین اشتباه گرفته می شود.

تحول دیجیتال صرفاً یک مسیر فناوری نیست بلکه، یک چارچوب ذهنی است از خصوصیات بارز آن:

  • تمرکز بی امان و همه جانبه بر مصرف کننده نهایی و نیازهای آنان، از جمله راهکارهای همکاری با مشتریان و مصرف کنندگان.
  • سازمانی که تلاش خود را می کند تا بر مصرف کننده توجه کند (یعنی استانداردهای تاریخی، فرهنگی و ساختاریافته).
  • توجه به ایجاد ارزش و پیشرفتها، به جای توجه به افزایش بهره وری.
  • افراد و مهارت آنها باارزش می باشند.
  • فناوری یک توانمندساز هوشمند از موارد فوق است.
  • و....