تازه ها

مؤلفان: جمعی از نویسندگان مؤسسه هاروارد بیزینس ریویو

مترجمان: پرویز درگی ـ مرتضی امیرعباسی

تعداد صفحات : 192 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1399
قیمت : 25,000 تومان

توضیحات کتاب :

در جهان امروزی که روشهای تجارت و کاروکسب مدام در حال تغییر است، ترجیح می‌دهید خود را با روندها تطبیق دهید یا کنار گذاشته شوید؟

با مطالعه‌ی این سری از مطالب هاروارد دید گسترده‌تری نسبت به آینده‌ی شرکت خود و شیوه‌ی اداره‌ی کاروکسب‌تان در هنگام وقوع بحرانهایی نظیر شیوع ویروس کرونا به‌دست آورید.