تازه ها
مدیریت بازسازی (جلوگیری از ورشکستگی، خروج از ورشکستگی)

مؤلف: آلن تیلی
مترجم: پوریا روانستان
تعداد صفحات : 235 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 35,000 تومان

توضیحات کتاب :

شرکتها گاه سودآورند، و گاه با ورشستگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به نوشته‌ی این کتاب، تمام کاروکسب‌ها نمی‌توانند از ورشکستگی نجات یابند. درواقع، در بسیاری از موارد، ورشکستگی راهکاری مناسب است. اگر کاروکسبی به دلیل فشارهای تجاری زیست‌پذیر نباشد، جریان مالی منفی داشته باشد، هیچ چشم‌انداز فوری برای بهبود نداشته باشد و تیم مدیریت اعتبار خود را در مقابل سرمایه‌گذاران از دست داده باشند، باید وارد روند ورشکستگی شود تا از کاهش بیشتر ارزش دارایی خود دوری کند و زیان را برای طلبکاران خود به حداقل برساند.
مدیریت بازسازی یک تخصص حرفه‌ای است که به‌صورت گسترده به جامعه سود می‌رساند. مدیر بازسازی دو وظیفه برعهده دارد؛ جلوگیری از ورشکستگی کاروکسب، بازسازی کاروکسب ورشکسته.
مدیر بازسازی عنوان یک شغل و یک فعالیت حرفه‌ای است که ظاهراً و به احتمال در 99 درصد شرکتهای ایرانی هیچ شخص متخصصی با این عنوان پس از ورشکستگی شرکتها، سکان شرکت را در دست نمی‌گیرد.
با مطالعه‌ی کتاب "مدیریت بازسازی" بیشتر و بهتر به نقش این حرفه‌ی تخصصی آگاه می‌شویم. فارغ از آنکه از هزینه‌های زیانبار ورشکستگی نجات می‌یابیم، بخوبی می‌توانیم برای بالندگی شرکتها بکوشیم. و این شدنی است در پرتو درک دقیق ما از مدیریت بازسازی، و نقش تخصصی مدیران بازسازی.