تازه ها
امنیت سایبری برای شرکتها

مؤلفان: جمعی از نویسندگان مؤسسه هاروارد بیزینس ریویو
مترجمان: محمدحسین رئیسی ـ حانیه رئیسی ـ علی نیک سرشت
تعداد صفحات : 172 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 22,000 تومان

توضیحات کتاب :

کاروکسب در حال تغییر است. شما خود را وفق خواهید داد یا از تغییرات جا خواهید ماند؟
کتاب "امنیت سایبری برای شرکتها" از مجموعه کتابهای هاروارد، یک کتاب هشداردهنده است و البته خودآموز. کتابی که برای مدیران فنی نیز جالب است، اما مخاطب اصلی آن مدیران غیرفنی، هیأت‌مدیره‌ها، مدیران اجرایی است از مدیران بازاریابی و فروش گرفته تا مدیران مالی و حسابداری.
این کتاب دغدغه‌ی مدیران را بیشتر می‌کند، چون آبِ پاکی را روی دست آنان می‌ریزد و با صراحت می‌گوید: شرکتها هک شده‌اند یا در آینده‌ی نزدیک هک می‌شوند. اطلاعات آنان ربوده شده یا قرار است ربوده است.

چه باید کرد؟
پیشنهادهای این کتاب و همچنین دستورالعملهای آن موبه‌مو قابل اجراست. نگاه تیزبین مؤلفان کتاب، بسیاری از زوایای لازم را در نظر گرفته است.
یکی از پیشنهادات اصلی کتاب این است که فرهنگ ایمنی سایبری به‌راه اندازید، مشابه با مواردی که در کارخانه‌های برگزیده‌ی مواد شیمیایی و نیروگاههای هسته‌ای وجود دارد.
از جمله اقداماتی که در این کتاب بر روی آن تأکید و پافشاری شده، نقش هیأت‌مدیره‌هاست. اعضای هیأت‌مدیره حداقل آمادگی را برای امنیت سایبری دارند. یافته‌های فراوانی نشان می‌دهد که اعضای هیأت‌مدیره اصلاً خسارت گسترده و بلندمدتی را که حمله‌ی سایبری به سازمانشان وارد کند، در نظر نمی‌گیرند...

افزایش توانایی سیستمهای هوش مصنوعی، حملات سایبری خودکار، پیچیده و هوشمند نیز افزایش می‌یابند.اما بهترین دفاع در برابر این حملات سایبری چیست؟ هوش مصنوعی بهتر.