تازه ها
مدیریت برند شخصی بر پایه ی خودمدیریتی

مؤلف: پرویز درگی
تعداد صفحات : 188 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 45,000 تومان

توضیحات کتاب :

انتشارات بازاریابی در سالهای اخیر کتابهای ارزشمندی در خصوص برند منتشر کرده است و بخصوص چند کتاب در خصوص برندسازی شخصی به اهالی بازاریابی تقدیم کرده‌ایم که عبارتند از:
1.    شهرت خود را بسازید، راب براون، ترجمه خاطره پوراسدالهی
2.    چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای شخصی در کسب‌وکار، پرویز درگی
3.    برندسازی تا رسیدن به اوج، کاترین کاپیتا، ترجمه خلیل جعفرپیشه
4.    برندبافی شخصی، محمدرضا طاهری
5.    آیین برندسازی شخصی، خلیل جعفرپیشه
6.    بازاریابی خود، انوش ترابی
7.    شغل من کو؟!، دکتر اسماعیل سعادت‌فرد
8.    استراتژی برای تو، ریچ هوروات، حجت سلمانی‌زاده، فرهاد بهادر

این کتاب قرار نیست جای هیچ‌کدام از آنها را بگیرد، حتماً پیشنهاد و توصیه می‌کنم سایر کتابهای حوزه‌ی برند و مدیریت برند شخصی از انتشارات بازاریابی و سایر ناشران عزیز را بخوانید، اما این کتاب متمایز است، قطعاً کامل نیست، اما متفاوت است. من به چند مورد از تفاوتها و تمایزهای آن اشاره می‌کنم، سایر موارد را شما در کتاب پیدا کنید.

  •  کتاب تأکید زیادی روی بُعد محتوایی برندسازی و برندداری شخصی دارد، به همین جهت قسمت اعظم کتاب به مباحث مدیریت بر خود و خودگردانی نظیر خودآگاهی، خودباوری، خودکارآمدی، خودانگیزشی و... پرداخته است و رابطه‌ی آنها را به‌عنوان مسیری کارآمد و اثربخش برای برندسازی و برندداری شخصی نشان می‌دهد.
  •   تمایز دیگر این است که با نهایت تواضع و احترام در این کتاب خادم اهالی بازاریابی پرویز درگی را به‌عنوان محور کتاب قرار داده‌ام و تمام تجربیات خودم را در این مسیر صادقانه در اختیار شما قرار داده‌ام. به عبارتی؛ کتاب ترکیبی از آموزش تجویزی و آموزش توصیفی است.
  • این کتاب مثل سایر کتابهای تألیفی‌ام با قلمی ساده و روان و با بیان خاطرات و قصه‌هایی واقعی ارائه شده است که می‌دانم بااستقبال عزیزان همراه مواجه خواهد شد.