تازه ها
دهه ی هفتادی ها آدم فضایی نیستند

مؤلف: گویی کاستین
مترجم: فاطمه درگی
تعداد صفحات : 192
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 40,000 تومان

توضیحات کتاب :

نسلهاي جديد كه نسل هزاره (Y ) و نسل زد ( Z) يا نسل اينترنت ناميده شده‌اند، هم براي سياستگذاران در ساحت اجتماع، سياست، و فرهنگ، كمتر شناخته شده‌اند و هم براي نسل ايكس (X ) و هم براي والدين خود كه از نسل بي‌بي‌بومر هستند.
نسل بي‌بي‌بومر را در ايران، متولدين سالهاي 1340 و قبل از آن مي‌دانند. نسل ايكس كه نسل اكسل نيز ناميده مي‌شوند، متولدين دهه‌ي شصتي هستند. نسل هزاره‌اي‌ها، دهه‌ي هفتادي هستند، و نسل زد يا پسا زد، بوميان ديجيتال هستند كه همزادند با اينترنت، فضاي مجازي، رسانه‌هاي اجتماعي و تكنولوژيهاي نوين.
واژه‌هايي نظير "اختلاف بين نسلها" بتدريج و به مرور زمان به "تفاوت بين نسلي" تغيير يافت و تصحيح شد، اما همچنان براي درك دقيق اين تفاوت بين نسلي در سبك زندگي، عادات، سليقه‌ها و علائق نسل هزاره و نسل زد و نسل پسا زد بايد بكوشيم.
به‌نظر مي‌رسد هر چه اين "تفاوت زاويه ديد" براي والدين، مديران، و سياستگذاران مشخص شود، هم از تعارضها و تنشها كاسته خواهد شد، و هم نسلها براي پيشبرد فعاليتها در خانه، اجتماع، فرهنگ و كشور هم‌افزايي خواهند داشت.
خوشبختانه كتاب حاضر - دهه‌ي هفتادي‌ها آدم فضايي نيستند - ويژگيهاي اين نسلها را به تفكيك معرفي كرده و با تكيه بر سبك زندگي دهه‌ي هفتادي‌ها، مجموعه‌ي وسيعي از رفتارها، عادات، سليقه‌ها و علائق و بويژه دغدغه‌هاي آنان را معرفي مي‌كند كه گاه به شگفت مي‌آئيم.
دهه هفتاد‌ي‌ها غالباً سرشان تو گوشي است، ازاين‌رو، به بسياري از واقعيتهايي كه نسل ايكس يا بي‌بي‌بومرها برايشان معنادار است، كم‌توجهند. با وجود اين، براي رفع معضلات بشري و محيط‌زيست به مراتب كوشاتر از ساير نسلها هستند.
نسل ايكس چندان به فرزنددار شدن اهميت نمي‌دهند، اما مادران نسل ايگرگ (Y ) يا نسل هزاره علاقه‌مندند به هنگام فرزنددار شدن، مسئوليتهاي اجتماعي را رها كنند تا به وظايف مادري خود تمام و كمال بپردازند. دختران نسل هزاره دست در دست مادرانشان براي خريد لباس به فروشگاهها مراجعه مي‌كنند و مبتني بر سليقه‌ي مادرانشان لباسي را انتخاب و با كارت اعتباري خودشان خريداري مي‌كنند!
مترجم اين كتاب پيش از اين كتابي را با عنوان "بازاريابي ويژه‌ي زنان نسل هزاره" ترجمه كردند در 124 صفحه كه در انتشارات بازاريابي چاپ و منتشر شد‌‌.‌ اينك دومين كتاب با همان موضوع يعني دهه‌ي هفتادي‌ها را مي‌خوانيد. بجاست همين جا از كوشش خانم فاطمه درگي، مترجم اين دو كتاب قدرداني كرده و موفقيتهايش را آرزو كنم كه مي‌كوشند دهه‌ي هفتادي‌ها را بهتر و بيشتر معرفي كنند.
فاطمه درگي كه خود دهه هفتادي است علاقه‌مند است به مديران در سطوح عالي و در سطح سازماني و شركتي اين باور را تقويت كند كه با شناخت بيشتر اين نسل (نسل هزاره)، جامعه‌اي بالنده و رشديافته خواهيم داشت.