تازه ها

مؤلف: ایمان مومنی سهراب
تعداد صفحات : 215 صفحه
نوبت چاپ : دوم
سال نشر : 1401
قیمت : 145.000 تومان

توضیحات کتاب :
چرا این کتاب را باید حتما مطالعه کنم؟ 1. اولین کتاب آکادمیک و علمی در حوزه ی بازاریابی غیرانتفاعی ایران 2. اولین کتاب بازاریابی با محوریت مبارزه ی همه جانبه با پدیده ی فقر و مسئولیتهای اجتماعی 3.ارائه ی چارچوب علمی برای بنیان علم بازاریابی غیرانتفاعی با پوشش مباحث مرتبط علوم اقتصاد، جامعه شناسی و بازاریابی در کنار هم 4. تشریح علم بازاریابی غیرانتفاعی هم از جنبه ی آکادمیک و هم عملیاتی 5. ارائه ی محتوای بازاریابی مناسب برای بهبود فعالیتهای موسسات خیریه و مردم نهاد