تازه ها

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 256 صفحه

نوبت چاپ : سوم

سال نشر : 1392
قیمت : 14000 تومان

توضیحات کتاب :

اگر بپذیریم که بازاریابی علمی و عمل علمی است، ضرورت پیوند آثار علمی، تجربی، قضایا و موارد واقعی بیشتر درک می شود. کتاب در زمینه تجربیات و موارد واقعی بازاریابی در بنگاههاب ایران باعث  شده اند تا نزدیکی و ارتباط مناسبی بین تکنیکها، مدلها، استراتژیها و ابزارهای بازاریابی و نیازها و واقعیتهای بازار و بنگاهها به وجود نیاید.

کتابی که با تلاش و زحمت زیاد آقای درگی آماده شده است می تواند تا اندازه ای این کمبود محسوس را جبران کند.
متأسفانه هنوز بسیاری از سازمانها و بنگاهها و مدیران ایرانی به دلایل گوناگون اجازه نمی دهند تا نام سازمانهایشان در کتابها و در چارچوب پژوهشها و موارد واقعی بیان گردد که امیدواریم این نوع نگرشها نیز تغییر یابند تا جامعه با ارتباط و پیوند عوامل علمی و عملی بازاریابی، بتواند راه حلها و راه کارهای مفید و مؤثرتری بیابد و بکار گیرد.

اگرچه ممکن است در معرفی موارد و قضایای ارائه شده و به ویژه اسامی اصلی محدودیتهایی وجود داشته باشد، اما وقتی واقعی بودن موضوعات و مطالب باعث شده اند تا این کتاب جذابیت و مقبولیت خاصی داشته باشد.
تهیه، تنظیم و تدوین اینگونه کتابها کار بسیار دشوار، پرزحمت، طولانی و حساس است و لازم است از آقای درگی برا انتشار این کتاب که می تواند برای پژوهشگران، دانشجویان و کلیه علاقه مندان بازاریابی در محیطهای دانشگاهی و اقتصادی مفید و ارزنده باشد، قدردانی شود. مطالعه دقیق و درست موارد و قضایای ارائه شده در این کتاب می تواند فرصت مناسبی برای پیوند علم و عمل بازاریابی و یادگیری و فراگیری نکات آموزنده و ارزنده تازه ای باشد. این کتاب می تواند گامی مناسب و محرکی تازه برای گردآوری، تحقیق و انتشار کتابهایی دیگر در این حوزه و زمینه باشد. هر اندازه پیوند علم و دانش بازاریابی با تجربیات و واقعیتهای جامعه بیشتر شود، ارزش دانش بازاریابی بیشتر و بهتره جلوه گر خواهد شد.

امیدوارم انتشار این کتاب مدیران بنگاهها را تشویق کند تا با معرفی موارد و اتفاقات و مسائل بازاریابی بنگاه خود، امکان استفاده از بازاریابی علمی را برای حل مسائل و برخورد با واقعیتهای بازار و بازاریابی کشورمان فراهم سازند.

ساختار کتاب:
:: در فصل اول کتاب، رهنمودهای فردآر. دیوید برای تهیه یک تجزیه و تحلل موردی و چگونگ حل آن را مطالعه می‌کنید. در ادامه راهکارهای ارائه شده از سوی دکتر داور ونوس و توصیه‌های نگارنده آمده است.
:: در فصل دوم چند نمونه از تجزیه و تحلیلهای موردی آورده شده که همگی نمونه‌های واقعی از کسب و کار ایران هستند. سعی شده است نام شرکتها با کلمات اختصاری یا مستعار بیاید.
:: فصل سوم به پاسخ به برخی از قضایای مطروحه در کتاب اختصاص دارد. این فصل پیش از این در چاپ اول کتاب موجود نبود اما در چاپ دوم، به عنوان الگو و نمونه به برخی از قضایای کتاب پاسخ داده شده است تا ضمن مطالعه‌ی صفحات اولیه‌ی کتاب که اصول نوشتن مطالعه‌ی موردی و چگونگی حل آنها را نشان داده است، خوانندگان به چند نمونه پاسخ هم دسترسی داشته باشند، (هرچند برای یک قضیه صرفاً یک پاسخ صحیح وجود ندارد).