تازه ها

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 264 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1394
قیمت : 14000 تومان

توضیحات کتاب :

"چهل گفتار پيرامون ارتقاي مهارتهاي بازاريابي- " كتابي كه پيش رو داريد‌‌‌-سومين كتاب از مجموعه كتابهاي چهل گفتار است كه تاكنون چاپ و منتشر شده است.
دو عنوان پيشين چهل گفتار بشرح زيرند:

1) چهل گفتار پيرامون مديريت و رهبري در كسب‌وكارها
2) چهل گفتار پيرامون ارتقاي مهارتهاي فروش

دست‌كم دو عنوان ديگر نيز با همين عنوان اصلي "چهل گفتار" در دست تدوين و چاپ است كه تقديم اهالي بازاريابي خواهند شد؛ اين دو عنوان عبارتند از:
1) چهل گفتار پيرامون ارتقاي مهارتهاي شخصي در كسب‌وكار
2) چهل گفتار پيرامون مشتري‌نوازي در كسب‌وكار

مخاطب اصلي كتابهاي چهل گفتار
"مديران" اصلي‌ترين مخاطب كتابهاي "چهل گفتار" هستند. در كتابهاي پيشين نيز توضيح دادم كه مديران علاقه‌مندند بدانند تا بسرعت كسب‌وكارشان را رونق بخشند. از اين رو، تمايل دارند موضوعات با زباني ساده، به دور از حاشيه‌پردازي و واژه‌هاي فني و پيچيده، به گونه‌اي مطرح شود كه بتوانند اقدامات عملياتي را با هدف جلوگيري از هزينه، افزايش درآمد و سودزايي، و پايداري كسب‌وكارها به راه اندازند.
براي دستيابي به اين هدف، دو مانع عمده بر سر راه مديران وجود دارد:
الف) دانش بازاريابي روزبه‌روز گسترده‌تر مي‌شود. دليل آن نيز ظرفيت بالاي جذب و پذيرش رشته‌ي بازاريابي از ساير علوم و مطالعات جديد است.
ب) اشتغالات اجرايي فراوان مديران عملاً مجال مطالعه‌ي عميق را از آنان گرفته است.
"چهل گفتار" قرار است بر پايه‌ي دانشهاي تازه، موضوعات را بسرعت عرضه كند؛ با زباني ساده، روان، به دور از حاشيه‌پردازي، و واژه‌هاي پيچيده و فني از مسائل و موضوعاتي بگويد كه توان مديران را افزايش دهد؛ هم در قدرت پردازش در حل مسائل كسب‌وكارها، و هم در به راه‌اندازي فعاليتهاي اجرايي. پيش از اين، مجموعه كتابهايم را با عنوان "دل‌گفته‌ها و دل‌نوشته‌هاي معلم بازاريابي" با همين هدف منتشر كردم كه در 3 جلد چاپ و منتشر شد.
خشنودم از آنكه اين فرصت مغتنم برايم حاصل شد تا به سهم خويش آغازگر موضوعات تازه‌اي در بازاريابي ايران باشم كه دانستن آن براي مديران يك ضرورت است، بويژه مديراني كه در فضاي رقابتي مي‌كوشند كسب‌وكارهاي خود را هدايت و رهبري كنند.
آنچه مي‌خوانيد، پيش از اين در سايت شخصي‌ام قرار داشت كه با نظمي تازه، تقديم تمامي علاقه‌مندان بويژه مديران و دانشجويان بازاريابي مي‌شود.

محتواي كتاب "چهل گفتار پيرامون ارتقاي مهارتهاي بازاريابي"
تصور كنيد مي‌خواهيد بازاريابي را بدون داشتن دانش و اطلاعات تازه، هدايت و رهبري كنيد! گو آنكه هنوز هم كسب‌وكارها را مي‌توان بر پايه‌ي دانش بازاريابي سنتي پيش راند، اما هزينه‌هاي آن در قياس با دستاوردهايي كه نصيب بنگاههاي اقتصادي مي‌كند، سنگين است.
خوشبختانه بازاريابي در سالهاي اخير ظرفيت بالايي براي جذب و پذيرش علوم و مطالعات تازه در خود ايجاد كرده و عملاً به رشته‌اي تناور تبديل شده است. بدون اطلاع از اين دانشهاي تازه، كسب‌وكارها در مسير سنتي طي طريق خواهند كرد.
"چهل گفتار پيرامون ارتقاي مهارتهاي بازاريابي" گاه از دانشهاي تازه مي‌گويد، گاه با معرفي دانشهاي پيشين اما در قالبي جديد با رويكردي تازه از موضوعاتي مي‌گويد كه مديران براي پردازش مسأله نياز دارند. اين مطالب قرار است نگرشي تازه پيش روي مدير بگشايد تا در پرتو آن تصميمي تازه بگيرد.
"چهل گفتار پيرامون ارتقاي مهارتهاي بازاريابي" حاوي سه فصل است:

1) نگرشها و دانشهاي بازاريابي
2) انواع بازاريابي
3) تبليغات.

و اين سه فصل، افزون بر دانشهاي تازه، همواره نگاه اجرايي، عملياتي، و مهارتي را مد نظر قرار داده است.

1) نگرشها و دانشهاي بازاريابي
18 متن در اين فصل مي‌خوانيد. قرار است در اين فصل نگرشها و دانشهاي تازه‌اي بياموزيم. اين نگرشها و دانشها به گونه‌اي است كه به مدير هم قدرت پردازش مي‌دهد، و هم راهكارهاي عملي پيش پاي او مي‌نهد تا سريعاً دست به عمل بزند.
براي مثال، نخستين مطلب "آموزه‌هاي يك رياضيدان براي بازاريابي" است. جورج پوليا، يك رياضيدان برجسته‌ي جهاني است. او روش "حل مسأله" را ميآموزد. مي‌توانيم بر پايه‌ي دانش رياضي او، مسأله‌هاي كسب‌وكاري را نيز حل كنيم؛ و اين يعني كاربرد رياضيات در كسب‌وكارها و بازاريابي.
الف) آينده‌ي بازاريابي در سال 2020
ب) سه ركن سازمانهاي بازاريابي در سال 2020
آيا دوست داريد به‌عنوان مدير در آينده‌ي كسب‌وكارها بدرخشيد؟ كافي است بدانيد در سال 2020 چه تغييراتي پديد مي‌آيد تا خود را امروز براي آن تغييرات چالش‌برانگيز و بنيان‌برانداز آماده سازيد
ساير موضوعاتي كه در اين فصل آمده، قرار است نگرش شما را به‌عنوان يك مدير تغيير دهد. براي مثال، نسل واي (Y) مشخصاتي منحصربه‌فرد دارد. اگر شما بدانيد، مي‌توانيد كالاها و محصولات خود را براي اين نسل بازاريابي كنيد. در غير اين صورت، بهترين كالاها و محصولات‌تان را در انبارها قرار دهيد تا خاك بخورد. به گفته‌ي كنث بلانچارد، آنچه توليد كرده‌ايد؛ يا محصولي كه عرضه كرده‌ايد، "آشغال" و "زباله" است؛ حتي اگر عاليترين كيفيت را داشته باشد آن هم با قيمتي مطلوب!
دو سه متن نهايي اين فصل، فراتر از نگرشها و دانشهاي تازه است، با اين توجه كه همچنان "بازارياب" در كنار يادگيريها بايد مهارتهاي تازه‌اي به دست آورد؛ نظير هفت مهارت پايه كه عبارتند از هوش نوشتاري، هوش كسب‌وكار، هوش تحليل و توانايي تغيير داده‌ها و... براي اطلاعات بيشتر به آخرين مطالب اين فصل مراجعه كنيد.

2) انواع بازاريابي
آيا مي‌دانيد "نانوماركتينگ" چيست؟ اگر فكر مي‌كنيد فروش كالاها و محصولاتي كه با استفاده از تكنولوژي نانو توليد شده، كاملاً در اشتباهيد. بهتر است به صفحه‌ي 119 كتاب مراجعه كنيد تا دانش خود را در اين باره تصحيح كنيد.
درباره‌ي بازاريابي اجازه چه مي‌دانيد؟ در اين فصل راجع به موضوعاتي نظير بازاريابي اجازه در مقابل بازاريابي وقفه‌انداز، بازاريابي ورزشي، بازاريابي ويروسي، بازاريابي سياسي، و بازاريابي گردشگري مي‌خوانيد. گفتني آنكه افزون بر دانش در اين باره، راهكارهاي پيشنهادي به تفكيك آمده است. گو آنكه در مواقعي مي‌توان از راهكاري كه براي بازاريابي ورزشي سودمند است، در بازاريابي گردشگري نيز سود برد. مهم درك جوهره‌ي راهكارها است كه مديران بر پايه‌ي قدرت پردازش، مي‌توانند انعطافهاي لازم را خودشان اجرا كنند.

3) تبليغات
تبليغات شكلي از ارتباط است. در اين فصل، نخست انواع تبليغات معرفي شده است تا مديران در صورت لزوم، تصميم بگيرند كه كدام تبليغ براي كالاها و محصولاتشان مناسبتر است. در بخش نهايي همين فصل، با روشي آشنا مي‌شويم كه "سنجش اثرگذاري تبليغات" را بر عهده دارد، يعني آشنايي با مدل داگمار. ساير مطالب اين فصل، آشنايي با روشها و تكنيكهاي غيرمتعارف تبليغات است. مي‌آموزيم چگونه شركتهاي بزرگ خارجي با اين روش از تبليغات مي‌كوشند از آب كره بگيرند.
دانش بازاريابي و تبليغات اكنون تا بدانجا ظرفيت جذب و پذيرش خود را افزون كرده كه مي‌تواند از دانش پزشكي بويژه عصب‌شناسي (نوروساينس)، براي پيشبرد فعاليتهاي خود استفاده كند. واژه‌هايي از اين دست نظير "نوروماركتينگ" و "نوروادورتايزينگ" و بهره‌برداري و كاربرد آن را در تبليغات، در صفحات 225 اين فصل بخوانيد.

شيوه‌ي مطالعه‌ي كتاب "چهل گفتار پيرامون ارتقاي مهارتهاي بازاريابي"
شما به‌عنوان "مدير" يا " علاقه‌مند به موضوعات بازاريابي"، مي‌توانيد از هر كجاي كتاب، مطالب را بخوانيد. اما فصل‌بنديهايي كه در اين كتاب آمده، قرار است پيكره‌اي ساختارمند در اختيارتان قرار دهد تا به‌واسطه‌ي آن قدرت تصميم‌گيريهاي خود را افزايش دهيد.
اميد آنكه در آينده‌اي نزديك، با اهتمام استادان و صاحبنظران بازاريابي در ايران، شاهد كتابهاي مستقلي (اعم از تأليف يا ترجمه) درباره‌ي هر يك از اين موضوعات نظير "نوروماركتينگ"، "نوروادورتايزينگ"، "بازاريابي اجازه‌اي" و... باشيم تا مديران با دانش ژرف به سراغ مسائل بازاريابي كسب‌وكارهايشان بروند. اين كتاب آغازي است تا سرنخهاي اصلي را تقديم مديران كند.
شايسته است از پشتيباني همكارانم در خانواده‌ي TMBA، صميمانه تشكر كنم؛ مرتضي اميرعباسي و محمدرضا حسن‌زاده جوانيان زحمات ارزشمندي را در گردآوري اين كتاب متحمل شدند.
همچنين تلاشهاي آقايان احمد آخوندي و محسن جاويدمؤيد، در ويرايش اين كتاب ستودني است.