تازه ها

مؤلف: جرمی کوردی

مترجم: دکتر احمد روستا - فرانک صالحی

پیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 320 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1393

قیمت : 15000 تومان

توضیحات کتاب :

سخن ناشر
تدوين كتابهاي آموزشي با هدف "تربيت و پرورش بازارياب حرفه‌اي" مستلزم داناييهاي وسيع، تجربه‌هاي فراوان، هنر كار تيمي، و داشتن چشم‌اندازي روشن از آينده‌ي بازاريابي است؛ يعني آنچه در اين كتاب به زيبايي و شكوه، حضوري كاملاً پررنگ دارد تا جايي‌كه مسئولان به آن فخر مي‌فروشند. انصافاً و صد البته نيز افتخارآميز، و قابل تحسين است.
مؤسسه‌ي بازاريابي انگلستان، پس از يكصد سال فعاليت آموزشي و پرورش بازارياب حرفه‌اي و صدور گواهينامه‌هاي معتبر، در سال 2011 كتابي را تدوين و منتشر كرد كه در آن زبدگان دانش و حرفه‌اي‌هاي نام‌آور بازاريابي، انديشه‌هاي خود را در آميزه‌اي با تجارب مستمر ساليان متمادي، در صفحاتي محدود تحرير كردند. خواننده با مطالعه‌ي يك كتاب به پيكره‌اي از دانش بازاريابي دست مي‌يابد كه گاه با صد كتاب دستيابي به آن شدني نيست.
كتاب يا كتابهايي از اين نوع در ايران كم داريم و با تسامح مي‌توان گفت كه اصلاً نداريم. دليل آن نيز پرواضح است؛ چراكه پس از سالها تجربه به همراه هوشمنديها و خردورزيها، مي‌توان به اين دريافت رسيد كه بهتر است كتابي آماده‌سازي كرد كه صد كتاب در يك كتاب باشد.
ما در شركت TMBA پس از يك دهه آموزش بازاريابي و صدور گواهينامه، هنوز اندر خم يك كوچه‌ايم. گزينش كتابهاي آموزشي به تشخيص خود استادان درس است، و يا جزوه و جزواتي بنا به تجربه‌هاي شخصي استادان تدوين مي‌شود. از اين رو، گزينش و انتخاب اين كتاب از سوي جناب آقاي دكتر احمد روستا، پدر بازاريابي ايران، براي جامعه‌ي بازاريابي يك فرصت مغتنم است كه شايسته است قدردان ايشان باشيم. همچنين از سركار خانم فرانك صالحي، دانشجوي دكتري تشكر مي‌كنيم
كه دكتر روستا را در ترجمه‌ي اين كتاب همراهي كردند.
بنا به ضرورتهاي حرفه‌اي در شركت TMBA و نيازمندي فراوان دوره‌هاي آموزشي بازاريابي كه عهده‌دار آن هستيم، انتشار چنين كتابهايي را با افتخار در اولويتهاي انتشارات بازاريابي قرار داده‌ايم؛ به اين اميد كه تا رسيدن به استانداردها براي تأليف و ترجمه‌ي چنين كتابهايي، ضروري است با الگوگيري از كتابهايي نظير اين كتاب، در پيشبرد بازاريابي ايران بكوشيم.
از همكارانم احمد آخوندي، مدير انتشارات بازاريابي، و محسن جاويدمؤيد، سردبير نشريه‌ي "توسعه مهندسي بازار" ممنونم كه افزون بر ويرايش اين كتاب، مساعي خويش را به‌كار بردند تا اين كتاب به‌سرعت چاپ و منتشر شود.