تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

تماس یک میلیاردی یک راهنمای کاربردی برای فروش تلفنی است. این کتاب از ساختار علمی و تا قدری خشک کتابهای این حوزه فاصله گرفته است و ارتباط بهتری با خوانندگان برقرار می کند. نویسنده این کتاب امید امین از تجربیات خود در مورد  فروش و خلأهایی که  احساس کرده می گوید و در ادامه به بیان راه حلهایی که در عمل کارکردشان را دیده است می پردازد.