تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

درک و دریافت انیاگرام


انیاگرام چیست و این سیستم چگونه کار می‌کند؟ پاسخ این پرسش و بسیاری پرسشهای دیگر را در این کتاب بخوانید.
کتاب حاوی دو بخش کاملاً مجزاست؛
1.    درک و دریافت انیاگرام ـ راهنمای عملی برای شناخت تیپهای شخصیتی (اثر دان ریچارد ریزو، و راس هادسون)
2.    تعلیقات و توضیحات ـ پژوهشهای مترجم اثر ـ جعفر واعظی
مترجم این اثر، جعفر واعظی در هنگام ترجمه‌ی کتاب، هرکجا که ضرورت دیده، پژوهشی ژرف را آغاز کرده تا خواننده‌ی علاقه‌مند را آسوده‌خاطر کند.