تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

 

آموزش همه چیز در مورد تیپ شخصیتی خودتان، سفری شگفت انگیز و ارزنده است که می تواند در تمام طول زندگی ادامه داشته باشد. این کتاب فقط نگاهی اجمالی به سطح این شناخت را به نمایش می گذارد.