تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

 

کتاب "با دمپایی وارد فروش نشوید" پدیدآورنده فرصتهای طلایی است که باید مغتنم شمرد.

"تمرین"، "تمرین"، "تمرین" طنین صدایی است که از این کتاب برمیخیزد و این کتاب به آن وفادار مانده است.

علاقه مندم تحسین قلبی ام را از مؤلفان این کتاب ابراز کنم که به جای مطالب خودشان، اجازه دادند تا خواننده، خودش "آموزش حین مطالعه" را یاد بگیرد، اجرا کند و تداوم بخشد.