تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

 

 

 

 

  انسانهای زیادی پا به عرصه‌ی گیتی نهاده‌اند و در میانشان اندک اندیشمندانی از زلال باور خویش، ثبت و به یادگار گذاشتند، در میان این بلندباوران برخی پیشتاز و   تحول‌ساز بودند، اسوندسن فیلسوف نروژی از آن دست روشن‌ضمیرانی بود که یادگاری به قلم تحریر درآورد که تا سالها می‌توان به‌عنوان چراغ راه عرصه‌ی فلسفه‌ی   مُد از آن یاد کرد.
  بی‌تردید دانش تحول‌ساز است، ولی بینش جریان‌ساز کتاب حاضر منظری جدید در ارتقای درک هرچه شایسته‌تر فلسفه‌ی پیچیده‌ی مُد فراهم ساخته و با طرح   سؤالات چالشی و پاسخهایی مبتنی بر بینش واکاوانه، تلاش دارد عمق فهم مخاطب را نسبت به مؤلفه‌های مطرح‌شده به ژرفنایی از ادراک برساند که کمتر   می‌توان در کتب دیگر، با این کیفیت مشاهده و بدان دست یافت.