تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

 

  بازی‌پردازی در جهان عمری بسیار کوتاه دارد. واژه‌ی بازی‌پردازی در سال 2002 به‌کار رفت، اما در سال 2010 به بعد بازی‌پردازی مورد توجه قرار گرفت. به این ترتیب، بازی‌پردازی قدمتی کمتر از دو دهه دارد!
کاربردهای وسیع و روزافزون بازی‌پردازی فارغ از فعالیتهای متنوع شرکتها و سازمانها، تمامی ابعاد زندگی جاری و روزمره را به خود اختصاص داده است.
استخدام، آموزش، سلامت، و تعلیم، بخشی از گستره‌ی بازی‌پردازی است که هم‌اکنون شرکتهای پیشرو جهانی برای فعالیتهای خود به خدمت گرفته‌اند. اما به لطف این کتاب با گستره‌های جدیدی از بازی‌پردازی آشنا می‌شویم که احتمالاً درباره‌ی آن کم می‌دانستیم یا نمی‌دانستیم...

 

   چرا این کتاب را باید حتماً مطالعه کنم؟

  •  پوشش رویکرد بازاریابی آنلاین در بازی پردازی به شکل عملیاتی
  •  ارائه ی مدلهای بازی پردازی در سطح مصرف کننده (B2C) و در سطح کسب وکار (B2B)
  •  ارائه ی چارچوب علمی برای اندازه گیری بازی پردازی
  •  تشریح علم بازی پردازی به شکل آکادمیک و فنی
  •  پوشش تمام مدلهای مطرح بازی پردازی در بازاریابی