تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

 

 

"اگر شما استراتژی ندارید، احتمالاً آینده ای هم نخواهید داشت یا حداقل به آینده ای که آرزوی داشتن آن را داریدف دست نخواهید یافت"

 

شاید بارها به داشتن یک برنامه برای زندگی خود فکر کرده باشید و بارها به گذشته خود اندیشیده باشید که آیا جایی که هستید همانی است که آرزویش را داشتید؟ ممکن است این اندیشه ها شما را به فکر بازنگری در نقشه راه زندگیتان انداخته باشد.

همه ما از یک طرف در زندگی روزمره خود با موانع و مشکلات متعددی روبرو هستیم و از طرف دیگر منابع متنوعی همچون زمان، استعداد و پول در اختیار داریم؛ اما چگونه می توانیم از این منابع استفاده کنیم تا میزان شادی و موفقیت خود را در ابعاد ذهنی، چسمی، ارتباطاتی و امور مالی بهبود بخشیم؟

آیا زمان خود را در کارهایی صرف می کنید که ذهن شما را فعال و درگیر نگه می دارند؟ آیا استعدادهای خود را در جایی به کار می گیرید که ارزشش را داشته باشد؟ آیا خود را در روابطی قرار می دهید که باعث افزایش استحکام ارتباطات خانوادگی، دوستانه و کاری می شود؟ آیا منابع مالی خود را در فعالیتهایی سرمایه گذاری می کنید که برای شما منابع بلندمدت داشته باشد؟

با مطالعه کتاب "استراتژی برای تو" خواهید آموخت که چگونه با تدوین و اجرای یک برنامه پنج مرحله ای، به سوالات بالا پاسخ دهید و استراتژی شخصی خود را به گونه ای تدوین کنید که همچون پلی شما را به آینده ای که همیشه آرزوی آن را داشته اید، برسانند.

در این کتاب مفاهیم پایه ای و ابزارهای طراحی استراتژیهای کسب و کار با هدف تدوین استراتژی برای همه ابعاد زندگی فردی بیان شده اند و چارچوب و ابزار موردنیاز را برای بهره مندی از تفکر استراتژیک در مورد زندگی در اختیار شما قرار می دهد.