تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

42 قانون طلایی بازاریابی، ترکیبی است از ایده ها، نظریه ها، و روشهای علمی بازاریابی که هر بازاریابی بهتر است روزانه برخی از آنها را به کار بندد.

 

اگر بازاریاب هستیدف همواره به خاطر بسپارید که هدف نهایی، فروش کالای بیشتر است.

 

  • قانون اول از 42 قانون طلایی بازاریابی: تمام قوانین باید شکسته شوند.
  • قانون 3 از 42 قانون طلایی بازاریابی: آهسته و پیوسته حرکت کنید.
  • قانون 16 از 42 قانون طلایی بازاریابی: در هر بخش از بازاریابی خود آماده سرعت عمل باشید. مشتریان خود را با گزینه های "اکنون بخرید" یا "بیشتر بدانید" یا "با ما تماس بگیرید"، تحریک کنید.
  • قانون 34 از 42 قانون طلایی بازاریابی: معجزه در بازاریابی هنگامی اتفاق می افتد که بتوانید از هنر برای الهام بخشیدن به مشتری و برانگیختن واکنشهای احساسی او استفاده کنید.
  • قانون 42 از 42 قانون طلایی بازاریابی: اینها قوانین من بودند، قوانین شما چیست؟