تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

چه خودتان دارای شرکت کوچکی باشید و بخواهید درباره شرایط بازار تحقیق کنید، یا کارمندی باشید که مدیرتان خواسته باشد این کار را انجام دهید، این کتاب برایتان مفید خواهد بود.

 

هرچه شناخت شما از بازارهایی که محصولات و خدماتتان در آن ارائه میشود بیشتر باشد، تصمیمات خود را با اطمینان بیشتری اتخاذ میکنید و ریسک را کاهش خواهید داد. تحقیقات بازاریابی کمک میکند تا نیاز به محصول یا خدمات خاصی در بازار مشخص شود و موقعیت محصولات جدید یا در حال تنزل تقویت شود.