تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

انتشارات بازاریابی، چاپ هفتم کتاب چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای فروش" را روانه بازار کرد. 40 گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای فروش، کتابی است که با تألیف پرویز درگی به تازگی به چاپ هفتم رسیده است. این کتاب که چاپ اول آن در سال 1392 انتشار یافته بود، از مجموعه کتابهای دوره‌ی پنج جلدی 40 گفتار است. عناوین کتابهای این مجموعه بشرح زیر است:
1) چهل گفتار پيرامون مديريت و رهبري در كسب‌و‌كار
2) چهل گفتار پيرامون ارتقاي مهارتهاي فروش
3) چهل گفتار پيرامون ارتقاي مهارتهاي بازاريابي
4) چهل گفتار پيرامون ارتقاي مهارتهاي شخصي در كسب‌و‌كار
5) چهل گفتار پيرامون ارتقاي مهارتهاي مشتري‌نوازي