تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

انتشارات بازاریابی، چاپ سوم کتاب "چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای شخصی در کسب وکار"، با تألیف پرویز درگی را روانه بازار کرد.

 

این کتاب از مجموعه کتابهای دوره‌ی پنج جلدی 40 گفتار است. عناوین کتابهای این مجموعه بشرح زیر است:
1) چهل گفتار پيرامون مديريت و رهبري در كسب‌و‌كار
2) چهل گفتار پيرامون ارتقاي مهارتهاي فروش
3) چهل گفتار پيرامون ارتقاي مهارتهاي بازاريابي
4) چهل گفتار پيرامون ارتقاي مهارتهاي شخصي در كسب‌و‌كار
5) چهل گفتار پيرامون ارتقاي مهارتهاي مشتري‌نوازي