تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

 

بنگاههاي اقتصادي نيازمند اين هستند كه علوم بين‌رشته‌اي را در مورد رفتارشناسي مشتريان به‌كار بگيرند. اين بينش بايد به طور كامل در فرايند برنامه‌ريزي استراتژيك تمام رهبران كاروكسب‌ها جاي بگيرد. در واقع، بازاريابي به‌تنهايي از حل مسائل و موانع نزديك شدن به مشتريان و ورود به دنياي درون آنها ناتوان است و همين موضوع موجب آن شد تا بازاريابان با همكاري عصب‌شناسان و متخصصان علوم مغزي، به فكر ابداع نوروماركتينگ بيفتند. چون ثابت شده است كه آنچه مردم به زبان مي‌آورند، لزوماً با آنچه كه در ذهن آنان مي‌گذرد، تطابق ندارد.

نوروماركتينگ دانش بين‌رشته‌اي است كه بر آن است تا تصميم‌گيري انسان را بررسي كند كه غالباً به صورت ناهشيار و در مغز وي صورت مي‌گيرد. در نوروماركتينگ نيازي نيست تا از فرد بپرسيم تا به تصميمهاي او پي ببريم بلكه، هدف دستيابي به اعماق ذهن انسان است.
نوروماركتينگ روِياي بازاريابان براي ورود به دنياي درون و مغز مشتريان را به حقيقت تبديل كرده است.‌ به زبان ساده، هدف اصلي نوروماركتينگ اين است كه اطلاعات ناپيدا را از مغز مردم استخراج كند تا به شركتها اين امكان را بدهد كه با ريسك تصميم‌گيري غلط پايين‌تري تصميم بگيرند.

پس نوروماركتينگ نيامده است كه جاي بازاريابي را بگيرد بلكه، آمده است كه تكميل‌كننده‌ي آن باشد و به بازاريابان با گشودن دريچه‌اي جديد از علوم بين‌رشته‌اي كمك كند كه به مشتريان خويش نزديكتر شوند...