تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

چاپ پنجم کتاب "هوشمندی رقابتی و هوشمندی بازاریابی" در زمستان 1399 چاپ و منتشر شد.
بیایید قسمتی از کتاب را با هم بخوانیم:
اطلاعات دقیق، به‌روز و شفاف ریسک تصمیم‌گیری غلط را کاهش می‌دهد و این یکی از دلایل مهم ضرورت انجام تحقیقات بازاریابی و ارتقای هوشمندی رقابتی و هوشمندی بازاریابی در نهاد سازمان است.
سازمانهای هوشمند پا را از این فراتر گذاشته‌اند و به عبارتی فقط خودشان را درگیر کسب اطلاعات موجود نکرده‌اند. علاوه بر آن، به مدیریت آینده چشم دارند و به دنبال فرصتهای نوین بازاریابی هستند.
ماربون هارپر، یکی از موفقترین مردان تاریخ تبلیغات می‌گوید: مدیریت عالی سازمان یعنی مدیریت بر آینده‌ی آن و مدیریت بر آینده یعنی مدیریت اطلاعات.
www.marketingshop.ir