تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

چاپ دوم کتاب "فروشندگان بزرگ چگونه عمل می‌کنند؟" در ابتدای زمستان 1399 چاپ و منتشر شد.
این کتاب نوشته‌ی مایکل تی.بازوت – بن زولدان است که با ترجمه‌ی سلیس امیرمصطفی اعرابی‌پور روانه‌ی بازار شده است.
در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: امروزه فقط نگاه از درون به بیرون (از سوی شرکت به بازار) نمی‌تواند موفقیت شما را رقم بزند بلکه، علاوه بر آن نیاز به نگاه بیرون به درون هم داریم.
چیزی که در مورد فروش نمی‌دانسته‌ایم این است، که بهترین فروشندگان کسانی هستند که به مؤثرترین نحو ممکن، با مردم ارتباط برقرار می‌کنند. فروشندگان موفق فقط از خریداران سؤال نمی‌کنند بلکه، برای برقراری پیوندهای عاطفی با آنها نیز اقدام کرده و در رابطه‌ی خود با خریداران به چیزی می‌رسند به نام "تفاهم".
در این کتاب، سعی در بیان و آموزش فروش از طریق پیوند عاطفی و قدرت داستانگویی بر پایه‌ی مفاهیم نورومارکتینگ شده است. دوران تکیه کردن صرف بر مهارتهای فروش مرحله‌ای و فرایندی به سر آمده است. امروزه بیشتر از تکیه به اینها، نیاز به مهارتهای ارتباطی و عاطفی است.
www.marketingshop.ir