تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

چاپ چهارم کتاب "بازاریابی حسی" در دیماه 1399 چاپ و منتشر شد.
بازاریابی حسی، کتابی نوشته‌ی شاز اسمیلانسکی با ترجمه‌ی مشترک پرویز درگی و محمد سالاری است که به گفته‌ی متخصصان، از آن به‌عنوان «انقلابی در بازاریابی و تبلیغات سنتی» یاد می‌شود.
در این کتاب خواهیم دید که چگونه ارزش‌افزوده‌ی بازاریابی حسی در تجربه‌های برنداشتغالی به روش چند حسی و با رویکردی تعاملی به آن سوی آگاهی از برند هدایت می‌کند و به اتصال یک ارتباط هیجانی با برند در عمق ضمیر بازار هدف، منجر می‌شود.
محتوای این کتاب در مورد مدلهای برنامه‌ریزی و اجرای خلاقانه‌ی سعی و آزمون شده‌ای است که بهترین عملکرد را تسهیل کرده و به کمپینهای موفق بازاریابی حسی منجر می‌شود.
www.marketingshop.ir