تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

چاپ هشتم کتاب "چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای فروش" به تازگی در بهمن ماه سال 1399 چاپ و منتشر شد.
نویسنده‌ی این کتاب، پرویز درگی – معلم بازاریابی است. این کتاب با محوریت پاسخگویی به پرسشهای کاملاً تغییریافته دانشجویان و همچنین شرح رویدادهای واقعی اتفاق افتاده در مشاوره‌های نویسنده، گردآوری و تألیف شده است.
"چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای فروش" از چهار فصل تشکیل شده که به‌صورت کاملاً مستقل از هم هستند و اگر موضوعی برایتان جالب بود می‌توانید فقط همان فصل را بخوانید. همچنین مطالب کتاب کاملاً مستقل و بدون نیاز به سایر کتابهای حوزه‌ی بازاریابی و فروش تدوین شده است و تلاش شده تا حد زیادی از تجزیه‌وتحلیلهای پیچیده فاصله گرفته و راهکارها در قالب فهرست عرضه شود؛ زیرا درست یا نادرست، ما به بیماری "عصر دیجیتالیسم" گرفتار شده‌ایم، حوصله‌ی مطالعه بین دانشجویان کم شده و مدیران به علت مشغله‌ی فراوان حوصله‌ی تجزیه‌وتحلیل شما را ندارند. پس از شما گره‌گشایی زود، تند و سریع در مقام استاد یا مشاور انتظار دارند. که در این کتاب و سایر کتابهای چهل گفتار به این موضوع توجه شده است.
علاقه‌مندان برای خرید این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی:
www.marketingshop.ir
مراجعه کنند و یا با شماره تلفنهای فروشگاه انتشارات بازاریابی:
021-66408251,71
تماس بگیرند.