تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابیکتاب "کلمات جادویی فروش"، تألیف فیل جونز، با ترجمه دکتر احمد صفار و دکتر حمیدرضا نژادعلی لفمجانی منتشر شد.کتاب فلسفه‌ی مُد؛ نوشته لارس اسوندسن؛ ترجمه دکتر ابوالفضل داودی رکن آبادی، دکتر شهناز نایب زاده و فتانه ذوالفقاری خرشکی روانه بازار شد.کتاب رفتار بصری مصرف کننده، ترجمه دکتر داود ساده، 147 صفحه، از سوی انتشارات بازاریابی روانه بازار شد.کتاب "بازاریابی حسی"، ترجمه پرویز درگی ـ محمد سالاری، چاپ انتشارات بازاریابی، در 378 صفحه منتشر شد.کتاب "زنجیره ارزش به صورت کاربردی"، نوشته امیر رحیمی نژاد، چاپ انتشارات بازاریابی، در 128 صفحه منتشر شد.کتاب "بازاریابی اینترنتی در صنعت ساختمان"، نوشته مهندس حمید اسدبیگی، چاپ انتشارات بازاریابی، در 104 صفحه منتشر شد.

قبلی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

13

بعدی