تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابیکتاب "با دمپایی وارد فروش نشوید"، نوشته امین صفری و جواد دل بیشه، چاپ انتشارات بازاریابی، در 204 صفحه منتشر شد.کتاب سفری کوتاه همراه 9 تیپ شخصیتی انیاگرام، ترجمه و تألیف جعفر واعظی، از سوی انتشارات بازاریابی روانه بازار شد.کتاب "درک و دریافت انیاگرام"؛ اثر دان ریچارد ریسو و راس هادسون، با ترجمه جعفر واعظی به بازار آمد.

 پازل (فرایند تشکیل سازمان فروش) به قلم مجید اجاقی، روانه بازار شد.بازاریابی بین المللی پیشرفته به قلم پرفسور صنایعی و احمد سلیمی روانه بازار شد.                        

 کتاب کاربردی و مفید تماس یک میلیاردی در دو نوبت چاپی وارد بازار شد. 

قبلی

1

...

3

4

5

6

7

8

9

10

11

...

13

بعدی