تازه ها
فهرست کتاب ها


مؤلف: حمید امامی

پیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 256 صفحه

نوبت چاپ : هشتم

سال نشر : 1394

قیمت : 22000 تومان

ترجمه و تألیف: هاجر معیری فرد - الهام کیان مهر

پیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 176 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1393

قیمت : 7500 تومان

نویسندگان : احمدآخوندی - محسن جاویدمؤید - محمدرضا حسن زاده جوانیان - مرتضی امیرعباسی

پیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 444 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1392

قیمت : 25000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 510 صفحه
نوبت چاپ : پنجم
سال نشر : 1395
قیمت : 30000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 264 صفحه
نوبت چاپ : چاپ بیست و ششم
سال نشر : 1395
قیمت : 21000 تومان

نویسندگان : احمد آخوندی- محسن جاویدمؤید-

محمدرضا‌ حسن‌زاده‌ جوانیان-مرتضی‌ امیرعباسی

تعداد صفحات : 344 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1392
قیمت : 18000 تومان

قبلی

1

...

10

11

12

13

14

15

16

17

18

...

20

بعدی