تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسنده : علی سلیمانی بشلی، وجیهه طالبی
پپیشگفتار : پرویز درگی
تعداد صفحات : 248 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1390
قیمت : 6000 تومان

نویسنده : ستیلا باسقی
پپیشگفتار : پرویز درگی
تعداد صفحات : 192 صفحه

نوبت چاپ : چاپ چهارم

سال نشر : 1391
قیمت : 7000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 224 صفحه

نوبت چاپ : چاپ چهارم

سال نشر : 1390
قیمت : 8500 تومان

نویسنده : شاز اسميلانسكي
مترجمان : پرویز درگی، محمد سالاری
تعداد صفحات : 352 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1389
قیمت : 8500 تومان

نویسنده : پالی برد
مترجمان : محمد حسن امامی، پرویز درگی
تعداد صفحات : 132 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1390
قیمت : 4000 تومان

اصول، فنون و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران

نویسندگان : محمد حسین غوثی، پرویز درگی
پپیشگفتار : پروفسور حیدری
تعداد صفحات : 168 صفحه

نوبت چاپ :سوم، ویراست دوم

سال نشر : 1393
قیمت : 8000 تومان