تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 264 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1394
قیمت : 14000 تومان

چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارت‌های فروش

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 256 صفحه

نوبت چاپ :پنجم

سال نشر : 1396
قیمت : 15000تومان

نویسندگان : لیندا گرشلز، ادوارد مارین، چاک وست
مترجمان : پرویز درگی، امیرحسین سرفرازیان
تعداد صفحات : 448 صفحه

نوبت چاپ: دوم
سال نشر : 1395
قیمت : 34000 تومان

نویسنده : تری شورتر - استیو تاورز
مترجمان : احمد آخوندی، محسن جاوید مؤید
تعداد صفحات : 208 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1393
قیمت : 8000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 232 صفحه

نوبت چاپ : چهارم

سال نشر : 1395
قیمت : 6500 تومان

نویسنده : پیتر فیسک
مترجم : سینا قربانلو
پپیشگفتار : پرویز درگی
تعداد صفحات : 592 صفحه

نوبت چاپ: دوم
سال نشر : 1395
قیمت : 35000 تومان