تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسندگان : احمدآخوندی - محسن جاویدمؤید - محمدرضا حسن زاده جوانیان - مرتضی امیرعباسی

پیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 444 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1392

قیمت : 25000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 510 صفحه
نوبت چاپ : پنجم
سال نشر : 1395
قیمت : 30000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 264 صفحه
نوبت چاپ : چاپ بیست و ششم
سال نشر : 1395
قیمت : 21000 تومان

نویسندگان : احمد آخوندی- محسن جاویدمؤید-

محمدرضا‌ حسن‌زاده‌ جوانیان-مرتضی‌ امیرعباسی

تعداد صفحات : 344 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1392
قیمت : 18000 تومان

نویسنده : نیرمالیا کومار

مترجم : دکتر سید محمود حسینی

پیشگفتار : پرویز درگی
تعداد صفحات : 232 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1392
قیمت : 12000 تومان

چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارت‌های مشتری نوازی

نویسنده: پرویز درگی

تعداد صفحات : 260 صفحه

نوبت چاپ :چهارم

سال نشر : 1396
قیمت : 14000 تومان

قبلی

1

...

12

13

14

15

16

17

18

19

20

...

22

بعدی