تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 194 صفحه

نوبت چاپ : سوم

سال نشر : 1393
قیمت : 10000 تومان

نویسندگان : پرویز درگی، محمد سالاری
تعداد صفحات : 238 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1389
قیمت : 4500 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 200 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1394
قیمت : 14000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 228 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1393
قیمت : 12000 تومان

نویسنده : جفری ام.هایات
مترجم : مونا محمدزاده جور
پپیشگفتار : پرویز درگی
تعداد صفحات : 192 صفحه
سال نشر : 1389
قیمت : 4800 تومان

نویسنده : استفن آیزاک
مترجم : سینا قربانلو

پپیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 320 صفحه

سال نشر : 1388
قیمت : 4800 تومان