تازه ها
فهرست کتاب ها


قطب‌نمای مدیران توسعه بازار با نگرش بازار ایران

مؤلف:پرویز درگی

تعداد صفحات: 311 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1396

قیمت: 35/000 تومان

فروشنده- فروش گام به گام بیمه عمر

مؤلف: مجید اجاقی

پیشگفتار:پرویز درگی

تعداد صفحات: 237 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1396

قیمت: 22/000 تومان

مؤلفان:پرویز درگی-سعید محمدی

تعداد صفحات: 133 صفحه

نوبت چاپ: دوم

سال نشر: 1398

قیمت: 22000 تومان

مؤلف: نسیم توکل

تعداد صفحات: 159 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 15/000 تومان

مؤلف: جیم بلیت

مترجمان: دکتر حسین وظیفه دوست و پرویز درگی

تعداد صفحات: 271 صفحه

نوبت چاپ: سوم

سال نشر: 1398

قیمت: 30000 تومان

مؤلف: دیل ای.زند

مترجمان: دکتر سید مهدی الحسینی المدرسی و سید محمدناصر رضوی حیدری و حسین عسکری پورگلویک

تعداد صفحات: 376 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 30/000 تومان

قبلی

1

...

12

13

14

15

16

17

18

19

20

...

31

بعدی