تازه ها
فهرست کتاب ها


مؤلف: خلیل جعفرپیشه

تعداد صفحات: 136 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 7/000 تومان

مؤلف: جری رکلی

مترجمان: دکتر امین اسداللهی و مهدی خیرآبادی

تعداد صفحات: 207 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 16/000 تومان

مؤلفان: گروه متخصصان بازاریابی بین المللی GCCRM

مترجم: نیلوفر شهدوست

تعداد صفحات: 95 صفحه

نوبت چاپ: دوم

سال نشر: 1395

قیمت:7,500 تومان

مؤلفان: دکتر سید سعید میرواحدی و ندا موسوی

تعداد صفحات: 96 صفحه

نوبت چاپ: دوم

سال نشر: 1395

قیمت: 8/000 تومان

 

 

مؤلف: باقر ناصری

تعداد صفحات: 106 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 14/000 تومان

مؤلف: کارماین گالو

مترجمان: سعید مقدّسی و مهدی معین

تعداد صفحات: 256 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 20/000 تومان

قبلی

1

...

13

14

15

16

17

18

19

20

21

...

31

بعدی