تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسنده : حمید امامی

پیشگفتار : پرویز درگی
تعداد صفحات : 272صفحه

نوبت چاپ : هشتم

سال نشر : 1394
قیمت : 21000 تومان

نویسنده : مارتین لیندستروم

مترجمان: مریم عبدلی - زهرا ملازاده اردکلو (زیر نظر دکتر بهرام خیری)
تعداد صفحات : 280 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1395
قیمت : 24000 تومان

نویسنده : دیوید موری - اسکات میلر

مترجم : علیرضا سالمی نجف آبادی
تعداد صفحات : 272صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1392
قیمت : 14000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 308 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1394
قیمت : 16500 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 264 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1394
قیمت : 14000 تومان

چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارت‌های فروش

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 256 صفحه

نوبت چاپ :پنجم

سال نشر : 1396
قیمت : 15000تومان

قبلی

1

...

13

14

15

16

17

18

19

20

21

...

22

بعدی