تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسنده : لورا لوول
مترجمان : رضا نیاکان، آیدا برادری جمشیدی
تعداد صفحات : 200 صفحه

نوبت چاپ : سوم

سال نشر : 1393
قیمت : 8000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 248 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1391
قیمت : 6000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 248 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1390
قیمت : 4500 تومان

نویسنده : مارک ایی. پری
مترجمان : پرویز درگی، محمد سالاری
تعداد صفحات : 408 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1393
قیمت : 21500 تومان

نویسنده : علی سلیمانی بشلی، وجیهه طالبی
پپیشگفتار : پرویز درگی
تعداد صفحات : 248 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1390
قیمت : 6000 تومان

نویسنده : ستیلا باسقی
پپیشگفتار : پرویز درگی
تعداد صفحات : 192 صفحه

نوبت چاپ : چاپ چهارم

سال نشر : 1391
قیمت : 7000 تومان