تازه ها
فهرست کتاب ها


استراتژی لوکس گرایی

مؤلفان: ژان نوئل کاپفرو و ونسنت باستین

مترجمان: پرویز درگی و امیرحسین سرفرازیان

تعداد صفحات: 370 صفحه

نوبت چاپ: دوم

سال نشر: 1397

قیمت: 45/000 تومان

مولف: پینگالی و نوگپال

مترجمان: دکتر امین اسداللهی و گلناز عابدینی تفلیسی

تعداد صفحات: 328 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1396

قیمت: 32000 تومان

مولف: کوین جانسون

مترجمان: الهام کیان مهر، هاجر معیری فرد

تعداد صفحات: 312 صفحه

نوبت چاپ: دوم

سال نشر: 1394

قیمت: 30000 تومان

مولفان: مهندس صفا شریف عسگری و دکتر نرگس ایمانی پور

تعداد صفحات: 79 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1394

قیمت: 9000 تومان

 

مولف: کاترین کاپیتا

مترجم: خلیل جعفرپیشه

تعداد صفحات: 316 صفحه

نوبت چاپ: دوم

سال نشر: 1397

قیمت: 60.000 تومان

 

مولف: نیل راکهام

مترجمان: دکتر فریز طاهری کیا و دکتر جواد عباسی

تعداد صفحات: 204 صفحه

نوبت چاپ: دوم

سال نشر: 1398

قیمت: 30000 تومان

 

قبلی

1

...

15

16

17

18

19

20

21

22

23

...

31

بعدی