تازه ها
فهرست کتاب ها


مولف: رضا سراجی

تعداد صفحات: 196 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1394

قیمت:  14000 تومان

نویسندگان: مایکل تی. بازورث، بن زولدان

مترجم: امیرمصطفی اعرابی پور

تعداد صفحات : 224 صفحه

نوبت چاپ : سوم

سال نشر : 1399

قیمت : 50000تومان

نویسنده: فرزان تبریزی، فرهاد تبریزی

تعداد صفحات : 240 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1394

قیمت : 18000 تومان

نویسنده: کوین لین کلر

مترجم: دکتر امین اسداللهی

تعداد صفحات : 144 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1394

قیمت : 18000تومان

نویسنده: نورالدین انگجی

تعداد صفحات : 168 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1394

قیمت : 11000 تومان

نویسنده: پرویز درگی

تعداد صفحات : 168 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1394

قیمت : 10000 تومان

قبلی

1

...

16

17

18

19

20

21

22

23

24

...

31

بعدی