تازه ها
فهرست کتاب ها


مؤلف: جرمی کوردی

مترجم: دکتر احمد روستا - فرانک صالحی

پیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 320 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1393

قیمت : 15000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 240 صفحه

نوبت چاپ : سوم

سال نشر : 1398
قیمت : 32000 تومان

نویسنده: پرويز درگي
تعداد صفحات : 248 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1393
قیمت : 10000 تومان

نویسنده: مارک گوبه

مترجم: خلیل جعفرپیشه

پیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 384 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1393

قیمت : 24000 تومان

مؤلف: حمید امامی

پیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 256 صفحه

نوبت چاپ : هشتم

سال نشر : 1394

قیمت : 22000 تومان

ترجمه و تألیف: هاجر معیری فرد - الهام کیان مهر

پیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 176 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1396

قیمت : 15000 تومان

قبلی

1

...

17

18

19

20

21

22

23

24

25

...

27

بعدی