تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسنده : تری شورتر - استیو تاورز
مترجمان : احمد آخوندی، محسن جاوید مؤید
تعداد صفحات : 208 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1393
قیمت : 8000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 232 صفحه

نوبت چاپ : چهارم

سال نشر : 1395
قیمت : 6500 تومان

نویسنده : پیتر فیسک
مترجم : سینا قربانلو
پپیشگفتار : پرویز درگی
تعداد صفحات : 592 صفحه

نوبت چاپ: دوم
سال نشر : 1395
قیمت : 35000 تومان

نویسنده : لورا لوول
مترجمان : رضا نیاکان، آیدا برادری جمشیدی
تعداد صفحات : 200 صفحه

نوبت چاپ : سوم

سال نشر : 1393
قیمت : 8000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 248 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1396
قیمت : 15000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 248 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1396
قیمت : 18000 تومان