تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسنده : ستیلا باسقی
پپیشگفتار : پرویز درگی
تعداد صفحات : 192 صفحه

نوبت چاپ : چاپ پنجم

سال نشر : 1396
قیمت : 14000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 224 صفحه

نوبت چاپ : چاپ پنجم

سال نشر : 1399
قیمت : 35000تومان

نویسنده : شاز اسميلانسكي
مترجمان : پرویز درگی، محمد سالاری
تعداد صفحات : 352 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1389
قیمت : 30000 تومان

نویسنده : پالی برد
مترجمان : محمد حسن امامی، پرویز درگی
تعداد صفحات : 132 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1390
قیمت : 4000 تومان

اصول، فنون و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران

نویسندگان : محمد حسین غوثی، پرویز درگی
پپیشگفتار : پروفسور حیدری
تعداد صفحات : 168 صفحه

نوبت چاپ :سوم، ویراست دوم

سال نشر : 1393
قیمت : 8000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 194 صفحه

نوبت چاپ : چهارم

سال نشر : 1396
قیمت : 14000 تومان