تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

تاریخ درج مطلب : 14 دی ماه 1395

  " 100 ایده برتر بازاریابی" مراحل چاپ و انتشار را طی می‌کند.
  "100 ایده برتر بازاریابی" اثر درخشان جیم بلیت با ترجمه‌ی دکتر حسین وظیفه دوست و پرویز درگی در حال انتشار است.
  این کتاب ایده هایی خلاقانه و مؤثر برای عملیات بازاریابی دارد که منجر به ارتقای سطح کمی و کیفی فروش می شوند. این ایده ها در کمترین کلمات تشریح شده اند و طراحی کتاب طوری است که لزومی ندارد کل کتاب را بخوانید، می توانید با مراجعه به فهرست هر ایده را در 2 تا 3 دقیقه مطالعه کنید.