تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

 

«انقلاب بازاریابی در سیاست» منتشر شد.

«انقلاب بازاریابی در سیاست»  اثر درخشان بروس آی. نیومن با ترجمه‌ی شهاب طلائی شکری و دکتر مهدی عبدالحمید منتشر شد.
این کتاب حاوی آموزه هایی در مورد بازاریابی مؤثر از کمپین های اخیر ریاست جمهوری امریکا است که با پیشگفتاری از دکتر علی رضائیان، چهره ماندگار رشته مدیریت مزین شده است.